วันแบ่งปันซะกาต ครั้งที่ 2 วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ ลานพลาซ่า อินดอร์ฯ หัวหมาก กรุงเทพฯ
News Info
   News Info    BANGKOK HALAL 2014

BANGKOK Halal 2014 ASEAN INTEGRATION : ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2557 ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง : facebook.com/yateemtv