วันแบ่งปันซะกาต ครั้งที่ 2 วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ ลานพลาซ่า อินดอร์ฯ หัวหมาก กรุงเทพฯ
News Info
   News Info    NIKAH MUBARAK 1435

NIKAH MUBARAK 1435 : ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2557 ณ ลานพลาซ่า ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง : facebook.com/Nikahmubarak