อีดิลแฟร์ (เทศการของขวัญวันอีด) 3-5 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กลางอิสลาม แห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย 2 คลองตัน กรุงเทพฯ
Upcoming Event
   Upcoming Event    Muslim Family Day งานมุสลิมแฟมีลี่ เดย์
    

งานแฟมีลี่ เดย์ Family Day 30 พฤษภาคม -   1 มิถุนายน 2557 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

จัดโดย ฝ่าย กิจการสตรี เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันครอบครัว  ระลึกถึงพลังของสตรี เยาวชนและครอบครัว ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้ครอบครัวได้ตระหนักถึงพลังอันเข้มแข็งของสังคมมุสลิม นำพลังไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้มีความสุข

งานมุสลิมแฟมิลี่เดย์ จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ ที่ 30 พค.ถึง วันอาทิตย์ ที่ 1 มิย. 2557 ณ ศูนย์กลางอิสลาม(คลองตัน) งานนี้จัดโดยฝ่ายกิจกรรมสตรี ครอบครัว และเยาวชน มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ หนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์

ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อที่จะนำรายได้จากการจัดงานไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของฝ่ายฯ ดังเช่นโครงการที่ผ่านมา “นกน้อยพลัดถิ่น” ซึ่งทำร่วมกับสถาบันการศึกษา เป็นการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนที่มาใช้ชีวิตหรือศึกษาเล่าเรียนในสังคมกรุงเทพฯ ทั้งนี้หากเยาวชนดังกล่าวไม่สามารถรู้เท่าทันหรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมก็อาจจะส่งผลต่อการศึกษาได้นั้นเอง ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้ว

อีกหนึ่งโครงการสำหรับเยาวชน คือ”รู้รักสามัคคี” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นร่วมกับโรงเรียนนายร้อย จปร. โดยการนำเยาวชนจากภาคใต้มาสานสัมพันธ์ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะทำให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมนั้นเอง อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ยังพื้นที่ภูมิลำเนาได้อีกด้วย

สำหรับการจัดงาน “มุสลิมแฟมิลี่เดย์” ในปีนี้ ภายในงานจะมีการออกร้านค้า เสื้อผ้า อาหารและธุรกิจต่างๆกว่า 150 บูธ และยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ดังเช่น การสาธิตการทำอาหารวัฒนธรรมมุสลิมไทย การสอนวาดผ้าคลุมฮิญาบ โดยผู้สนใจสามารถร่วมฝึกทักษะและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างแน่นอน

“ลานครอบครัว” ซึ่งเป็นลานกิจกรรมให้ครอบครัวได้ร่วมเล่นเกมส์และร่วมกิจกรรมทั้งพ่อ แม่ ลูก เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคี และความสุขสันต์ กับครอบครัวที่เข้าร่วมงาน
พร้อมกันนั้นยังมีการประกวดการแต่งกายของมุสลิมไทยที่ถูกต้องตามหลักการศาสนบัญญัติอิสลามอีกด้วย

สำหรับการจัดงาน “มุสลิมแฟมิลี่เดย์” จะมีขึ้นระหว่าง วันศุกร์ ที่ 30 พค.ถึง วันอาทิตย์ ที่ 1 มิย. 2557 ณ ศูนย์กลางอิสลาม(ซ รามคำแหง 2) งานเริ่ม 14.00 – 23.00 น ของทุกวัน สามารถจอดรถได้ที่บริเวณงาน และห้องอาหารโซเฟีย รามคำแหง ซอย 5 อีกทั้งสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ลงที่สถานีหัวหมาก

โดยในงานนี้ได้รับการสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจาก หนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์ สถานทูตมาเลเซีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 080-284-8000,9000 www.muslimthaipost.com, www.mnetorga.com