อีดิลแฟร์ (เทศการของขวัญวันอีด) 3-5 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กลางอิสลาม แห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย 2 คลองตัน กรุงเทพฯ
Upcoming Event
   Upcoming Event    ตลาดนัดศูนย์กลางฯ (Ramadan Market)
    


ตลาดนัดศูนย์กลางฯ (Ramadan Market)  ณ  ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน (รามคำแหง ซอย2)

ตลาดนัดศูนย์กลางฯ (Ramadan Market) บริเวณสถานที่จอดรถ ด้านหลังอาหารมัสยิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 กรกฏาคม 2556 ขนาดพื้นที่ 3*2.5 เมตร


การเข้าร่วมงาน สำหรับสินค้าประเภท อาหารที่มีควัน กรุณาแจ้งให้ทางผู้จัดงานทราบก่อนการจองพื้นที่
ขายสินค้าได้ทั้งแต่ 11.00 น. - 22.00 น.
ขนาดพื้นที่ 3*2.5 เมตร (หน้ากว้าง 3 เมตร ลึก 2.5 เมตร)
สนใจจองพื้นที่ ติดต่อ 080-284-8000, 080-284-9000, 02-1168134-35