อีดิลแฟร์ (เทศการของขวัญวันอีด) 3-5 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กลางอิสลาม แห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย 2 คลองตัน กรุงเทพฯ
Upcoming Event
   Upcoming Event    มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่3


มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 3    มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่3 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย อวท.  จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า อวท. และ หนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์

กำหนดจัดงาน มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2557 ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (อวท.) ทุ่งครุ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณสถานอิสลามสามจังหวัดชายแดนใต้

รวมทั้งกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มตลาดมุสลิมในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสร้างความรู้และความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้  กล่าวได้ว่าการจัดงานครั้งนี้ ททท.สำนักงานนราธิวาสได้รวบรวมเอาสิ่งดีๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นพื้นถิ่นโดยแท้จริงที่ท่านมิอาจหาชมจากที่อื่นได้

นอกจากในงานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ดังนั้น ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2557 จึงเป็นช่วงเวลาที่พลาดไม่ได้สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศงานความเป็นพื้นถิ่นมลายู สามจังหวัดชายแดนใต้

กิจกรรมเด่น

1. การประกวดการอาซาน ของเยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี
2. การประกวดการโพกผ้าสะราบัน ของบุคคลทั่วไป
3. การประกวดการขับร้องอานาชีด เยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี
4. การประกวดความสามารถพิเศษของเยาวชนต่ำกว่า 12 ปี
5. รางวัลผู้เข้าชมงาน "แต่งกายเข้ากับบรรยากาศท่องเที่ยวชายแดนใต้"


พบการออกร้านและสาธิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจากจังหวัดชายแดนใต้ และร้านจากภูมิภาคต่างๆ
นิทรรศการและแหล่งท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมอิสลามจังหวัดชายแดนใต้
การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและสุดยอดอาหารจากจังหวัดชายแดนใต้
การเสวนาวิชาการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้
การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากจังหวัดชายแดนใต้
การออกบูธจากบริษัท ห้างร้าน สมาคม สถานศึกษา มัสยิด องค์กรการกุศล ฯลฯ
 
 

 

Click Icon เพื่อชมภาพบรรยากาศงานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ครั้งที่ 2