ALA GRAND SALE 28 - 30 กันยายน 2562 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย2
Upcoming Event
   Upcoming Event    เทศกาลรอมฏอน Ramadan City 2015
    


เทศกาลรอมฏอน  (Ramadan City 2015)  ณ  ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน (รามคำแหง ซอย2)

เทศกาลรอมฏอน 2558 (RAMADAN CITY) จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับเดือนรอมฏอน เปิดร้านขายสินค้าฮาลาล อาหาร และเครื่องดื่ม ที่น่าสนใจมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฏอน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปใช้เพื่อการบริหารและปรับปรุง มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์-จันทร์ ที่ 4-6 กรกฏาคม 2558 รวม 3 วัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น.


 
บริหารโครงการโดย มุสลิมไทยโพสต์

บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด
39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า82 หมู่บ้านนลิลวิลล์4 เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพ 10240
080-284-8000, 080-284-9000, 02-1168134-35 
Email : muna@mnet.co.th โทรสาร : 02-1168136

 

  

ภาพบรรยากาศงาน เทศกาลรอมฏอน (Ramadan City 2013)