ZERO FAIR 7-9 ตุลาคม 2566 มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย 2
PORTFOLIO
  PORTFOLIO  มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 3
    


มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่3
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย อวท. จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า อวท. และ หนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์


› พบการออกร้านและสาธิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจากจังหวัดชายแดนใต้ และร้านจากภูมิภาคต่างๆ
› นิทรรศการและแหล่งท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมอิสลามจังหวัดชายแดนใต้
› การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและสุดยอดอาหารจากจังหวัดชายแดนใต้
› การเสวนาวิชาการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้
› การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากจังหวัดชายแดนใต้
› การออกบูธจากบริษัท ห้างร้าน สมาคม สถานศึกษา มัสยิด องค์กรการกุศล ฯลฯ

บริหารโครงการโดย มุสลิมไทยโพสต์
บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด
39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า82 หมู่บ้านนลิลวิลล์4 เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพ 10240
080-284-8000, 080-284-9000, 02-1168134-35
Email : muna@mnet.co.th โทรสาร : 02-1168136

ภาพบรรยากาศงานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ครั้งที่ 3


 คลิกชมประมวลภาพงาน มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 3