วันแบ่งปันซะกาต ครั้งที่ 2 วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ ลานพลาซ่า อินดอร์ฯ หัวหมาก กรุงเทพฯ
PORTFOLIO
  PORTFOLIO  งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

บริเวณ ข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ภาพบรรยากาศ โซนมุสลิม งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์


 

 คลิกชมประมวลภาพงาน งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์